حنیف عمران زاده

  • ۰
  • ۰پایان نامه مدیریت

مقدمه
جهت نگارش یک متن علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یا ISI رعایت گاهی نکات الزامی است. پژوهش علمی را باآموزش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشهروش پژوهش از مورد پژوهش مهمتر است. با کیفیت ترین مورد چنانچه باروش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و باروش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

اصطلاحی به نام In The Bin در جوامع آکآدم یک رایج است که به معنای "بدرد سطل زباله می خورد" است. این اصطلاح به مقالاتی گفته می شود که در آنها اصول پژوهش و نگارش علمی رعایت نشده است به زمان داوری بدون آنکه موضوع پژوهش تحقیق شود مستقیماً داخـل سطل زباله انداخته می شود.

خصوصیات ی مهم متن علمی-پژوهشی

اولین گام در تولید و ساخت یک مطلب علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه نماید . یک پژوهشگر تازه کار احتمالا تصور نماید یک موضوع ارزشمند در زمینه مدیریت مانند TQM یا CRM یا موارد دیگری از این دست یک موضوع زیاد علمی و قابل توجه است. پس مطالعات وسیع در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و نو را شکل می دهد اما این بزرگترین غلط ی است که برای نگارش یک متن علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. گزینش مساله بزرگ و وسیع از عهده متن خارج است گزینش یک مساله وسیع جهت یک مطلب غلط است.

غلط بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتی Review گفته می شود فاقد اهمیت علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش متن علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مورد مناسب پس بایستی به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه مساله منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای متن علمی-پژوهشی

• بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب حاوی عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج بکنید . اکثرا ٌ ً عنوان را با یک فونت Bold و اندازه بزرگتر ازبقیه فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه بکنید . در پاورقی می بایست آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مطلب در صورت نیاز بتوانند با نویسنده رابطه برقرار کنند. نوشتن سمت یا خصوصیات بارز علمی نویسنده در پاورقی هم مرسوم است.

چکیده یا Abstract در هشت تا ده خط که در دو پاراگراف تهیه و تولید می شود بایستی نشان دهنده سیر جامعی از متن باشد.

واژکان کلیدی یا KeyWords سه تا شش کلمه مهم مورد مصرف در متن اصلی است و به صورت Italic نوشته می شود.

• بخش دوم: مقدمه

بهتر است مقدمه در یک صفحه تولید و ساخت شود. در پاراگراف اول مقدمه ابتدا به شرح بیان مسالخ پژوهش بپردازید. در پاراگراف دوم اهیمت و ارزش موضوع را شرح دهید. در پارارگراف سوم اهداف خود را شرح دهید. در نهایت در پاراگراف انتها توضیح دهید خواننده در مطلب با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید.

° ادبیات پژوهش

در این بخش بر اساس مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و می بایست بر اساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به اصرار جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر زیاد مطلب ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته قبلی در بخش مقدمه اکتفا می شود.

• بخش سوم:روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. اکثرا پژوهش های علمی ازآموزش های بررسی میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها اطلاعات استفاده می کنند. همین طور جامعه آماری در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا موارد ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده نرم افزار تجزیه نقد داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برروش تحقیق رجوع بکنید .

• بخش چهارم: تجزیه ارزیابی داده ها

در این سری بر اساس داده های بدست آمده و با تذکر به روشهای آماری مناسب به تجزیه تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. برای بیشتر شدن دقت محاسبات نرم افزار های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این نقد اساس یک پژوهش علمی است.

• بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

هر مطلب باید بایستی با خلاصه نتیجه گیری دقیق و صحیحی از گامها دستاوردهای پژوهش همراه باشد. بعضی مواقع خلاصه را همراه با بیان محدودیت ها پیشنهاد هائی جهت محققین دیگر همراه می کنند.

• صفحه آخر: منابع و مآخذ

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب بر اساس منابع فارسی لاتین مرتب بکنید . هر مجله یا کنفرانس استاندارهای را درروش درج منابع دارد. یکروش استانداررد جهت درج منبعآموزش APA است. این کلمه مخفف جمله American Psychological Association است که توسط انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد. بر طبـق اینروش برای ارجاع یک بخش از متن به منبع آن از ( نام نویسنده، سال : شماره صفحه ) استفاده می شود برای نمونه (حبیبی، 1389 : 56). پس در صفحه فهرست منابع مآخذ بهروش زیر عمل می شود:

- اگر کتاب باشد: فامیل ، نام (سال)، نام کتاب، محل نشر: ناشر

- اگر مقاله باشد: فامیل ، نام (سال)، نام مقاله ، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات

• پیوست ها و شرح ات

در صورت لزوم کارهای آماری، سوال نامـه یابقیه شرح ات را می توانید در قالب پیوست ها به مطلب خود اضافه بکنید . این کار ارزش علمی مطلب را بیشتر می نماید .

روش نگارش صحیح یک متن علمی

1- اولین نکته در تولید و ساخت یک مقاله استفاده صحیح از نوع، اندازه سبک Font یا قلمی است که نشریه یا کنفرانس مورد نظر ارائه کرده است. جهت این کار بایستی با مقدمات تایپ در برنامـه واژه پرداز word 2003 یا نسخه های بالاتر آشنا باشید. به راهنمای ICDL رجوع بکنید .

2- به هیچ وجه از فاعل اول فرد یا فعل اول شخص استفاده نکنید. برای نمونه از عبارات ی مانند "به نظر من" کاملا اجتناب بکنید . بیان عبارت از طرف اول فرد تنها جهت صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

3- در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین مصرف نکنید. اگر یک عبارت لاتین کلیدی مصرف شده بایستی به صورت پاورقی در انتهای صفحه زیرنویس شود. همین طور نام های خارجی مورد استفاده در متن باید زیرنویس شوند تا خواننده در تلفظ آن نامـه ا دچار ایراد نشود.

4- جهت مصرف از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ وبقیه موارد دقت بکنید به احتمال زیاد این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. جهت نمونه به علامت گذاری در متن این مطلب تذکر بکنید .

5- مصرف از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یابقیه صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

6- خط اول هر پاراگراف می بایست 0.5 سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. به آموزش ICDL رجوع بکنید .

7- متن مطلب به جز عنوان و نام نویسنده بایستی به صورت Justified و Right-to-Left مرتبط شده باشد. به روش ICDL رجوع بکنید .

8- شماره صفحات در پارت وسط پائین صفحه درج شود.

  • ۹۵/۰۳/۲۹
  • سهیلا آرمین

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی